• Smart IOT Community by Syslink Technology

  Smart IOT มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้อยู่อาศัย มอบความสะดวกสบายให้กับการใช้ชีวิต รวดเร็ว ปลอดภัย ตั้งแต่หน้าประตูคอนโด จนไปถึงในห้องพัก และห้องส่วนกลาง ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมือง

  Continue Reading
 • ทำไมผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ต้องใส่ใจในเรื่อง Smart Home มาดูผลสำรวจนี้กัน

  มีผลสำรวจจากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ (EIC) ซึ่งได้ทำการสำรวจข้อมูลผู้บริโภคจากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ จำนวน 7,701 คน พบว่า “สมาร์ทโฮมจะกลายเป็นปัจจัยที่สำคัญมากขึ้นในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคยุคใหม่” 77% อยากให้มีระบบเตือนภัยอัจฉริยะภายในบ้าน ขณะที่ 73% ต้องการให้มีระบบช่วยควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและจัดการพลังงานภายในบ้าน เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย และลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค…

  Continue Reading
 • สมาร์ทโฮม ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ “Green Living”

  ประเด็นเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมกำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก นำไปสู่การออกแคมเปญอย่างลดการใช้ถุงพลาสติกของห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อต่างๆ การออกผลิตภัณฑ์ทดแทนการใช้พลาสติก เมื่อกล่าวถึงเรื่องการอยู่อาศัย ทางภาครัฐและเอกชนได้แตะมือร่วมกันปั้น ‘Green Living’ ขึ้นในไทย ที่ไม่ได้เน้นแค่สิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่มอบ “ความยั่งยืน” ให้ผู้พักอาศัย ทั้งการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดการของเสียโดยการนำกลับมาใช้ใหม่ของโครงการที่พักอาศัย รวมไปถึงการนำสมาร์ทโฮมมาช่วยบริหารการจัดการการใช้พลังงานภายในบ้าน…

  Continue Reading
 • ข้อดีของระบบ Smart Security Solution

  ในสภาพสังคมปัจจุบันที่มีภัยอันตรายอยู่รอบตัว อาชญากรรมยกเค้า คืออีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในเห็นในข่าวรายวัน บางรายสูญเสียมาก บางรายสูญเสียน้อย แต่ปัญหาเหล่านั้นสามารถป้องกันได้ด้วยระบบ Smart Security Solution ที่มาพร้อมอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่จะทําใหคุณอุ่นใจเมื่อไกลบ้าน มีการศึกษาจำนวนมากที่บอกว่า บ้านที่ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยมีโอกาสที่ขโมยจะขึ้นบ้านมากกว่าบ้านที่ติดตั้งระบบสูงถึง 3 เท่า และ…

  Continue Reading
 • รู้จักระบบสั่งการ Smart Home เทคโนโลยีเพื่อที่อยู่อาศัย

  ปัจจุบันเทคโนโลยีถูกพัฒนาให้ใกล้ตัวเรามากยิ่งขึ้นจนมีบทบาทในชีวิตประจำวัน ดังเช่นสมาร์ทโฮมที่เปลี่ยนบ้านหรืออาคารธรรมดาไปสู่ระบบอัจฉริยะ ให้เราควบคุมทุกสิ่งอย่างภายในบ้านได้ด้วยสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ที่ช่วยให้ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น แล้วระบบที่ว่ามีอะไรบ้าง เรามีคำตอบ

  Continue Reading